Abiejuose rašyba

Abiejuose rašoma su dvibalsiu ie.
Taisyklingai: abiejuose
Klaidingai: abejuose, abiejose, abiejuosia, abejosia, abiejosia
Vartojimo pavyzdys:

Abiejuose miestuose gyvena pusė milijono žmonių