Anąkart rašyba

Anąkart rašoma su raide ą, vienas žodis.
Taisyklingai: anąkart
Klaidingai: anakart, ana kart
Vartojimo pavyzdys:

Anąkart jis nebuvo toks mandagus, kaip šiandien.

Kirčiavimas:
1. Aną̃kart (prvks.)