Anąvakar rašyba

Anąvakar rašoma su nosine raide ą, vienas žodis.
Taisyklingai: anąvakar
Klaidingai: anavakar, ana vakar
Vartojimo pavyzdys:

Jiedu anąvakar dar ilgai vaikštinėjo pakrante.