Antrądien rašyba

Antrądien rašoma su nosine raide ą, kartu.
Taisyklingai: antrądien
Klaidingai: antradien, antra dien
Vartojimo pavyzdys:

Festivalis užsitęsė kelias dienas - jie linksminosi jau antrądien.