Apmąstymas rašyba

Apmąstymas rašoma su raide ą.
Taisyklingai: apmąstymas
Klaidingai: apmastymas
Vartojimo pavyzdys:

Dėdė dažnai atrodydavo paskendęs mintyse ir apmąstymuose.

Kirčiavimas:1. Apmą̃stymas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)