Apybraiža rašyba

Apybraiža rašoma su raide y.
Taisyklingai: apybraiža
Klaidingai: apibraiža
Vartojimo pavyzdys:

Rašant apybraižą reikia remtis tikrais įvykiais.

Kirčiavimas:1. Apýbraiža (dktv. mot.gim. vnsk. V.) 2. Apýbraiža (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.) 3. Apýbraiža (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)