Aštuntądien rašyba

Aštuntądien rašoma su raide ą/ vienas žodis.
Taisyklingai: aštuntądien
Klaidingai: aštuntadien, aštunta dien
Vartojimo pavyzdys:

Jau aštuntądien paskaitos vyko naujuose rūmuose.