Atgrąžinėti rašyba

Atgrąžinėti rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: atgrąžinėti
Klaidingai: atgražinėti
Vartojimo pavyzdys:

Skaitydamas knyga, vaikas dažnai atgrąžinėdavo prie pirmo puslapio.