Atgrąžinti rašyba

Atgrąžinti rašoma su raide ą.
Taisyklingai: atgrąžinti
Klaidingai: atgražinti
Vartojimo pavyzdys:

Mama atgrąžino vaikui kamuolį, kurį šis užmetė ant stogo.