Atogrąžiškai rašyba

Atogrąžiškai rašoma su raide ą.
Taisyklingai: atogrąžiškai
Klaidingai: atogražiškai
Vartojimo pavyzdys:

Visi čionykščiai priminė žmones iš lankstinukų, kurie atrodė taip pat atogrąžiškai.