Atogrąžiškas rašyba

Atogrąžiškas rašoma su nosine raide ą.
Taisyklingai: atogrąžiškas
Klaidingai: atogražiškas
Vartojimo pavyzdys:

Visus nustebino tvankus oras ir atogrąžiškas saulės kiekis.