Beakis rašyba

Beakis rašoma ne du žodžiai.
Taisyklingai: beakis
Klaidingai: be akis
Vartojimo pavyzdys:

Šunelis buvo senas, beakis, bet vis dar mielai eidavo su šeimininku pasivaikščioti.