Bedarbis rašyba

Bedarbis rašoma kartu.
Taisyklingai: bedarbis
Klaidingai: be darbis
Vartojimo pavyzdys:

Nors jis buvo bedarbis, vistiek susirasdavo veiklos, iš kurios pragyvendavo.

Kirčiavimas:
1. Bedar̃bis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)