Bedievis rašyba

Bedievis rašoma ne atskirai.
Taisyklingai: bedievis
Klaidingai: be dievis
Vartojimo pavyzdys:

Brolis niekada neidavo į bažnyčią ir senelė vadindavo jį bedieviu.

Kirčiavimas:
1. Bediẽvis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)