Berods rašyba

Berods rašoma ne atskirai.
Taisyklingai: berods
Klaidingai: be rods
Vartojimo pavyzdys:

Berods vakar jį mačiau, tik negalėjau išdrįsti nueiti pasisveikinti.