Besąžiniškai rašyba

Besąžiniškai rašoma su raide ą.
Taisyklingai: besąžiniškai
Klaidingai: besažiniškai
Vartojimo pavyzdys:

Draugai nusprendė pamokyti taip besąžiniškai pasielgusį klasės draugą.