Besąžiniškas rašyba

Besąžiniškas rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: besąžiniškas
Klaidingai: besažiniškas
Vartojimo pavyzdys:

Mokytojas buvo besąžiniškas ir pagal nuotaiką vertindavo mokinių darbus.