Blązgėjimas rašyba

Blązgėjimas rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: blązgėjimas
Klaidingai: blazgėjimas
Vartojimo pavyzdys:

Visą kelią automobilixo gale girdėjosi neaiškus blązgėjimas.