Dasitąsyti rašyba

Dasitąsyti rašoma su raide ą.
Taisyklingai: dasitąsyti
Klaidingai: dasitasyti
Vartojimo pavyzdys:

Kol jie dasitąsė medžiagas reikalingas stogo dengimui, visi žliaugė prakaitu.