Daugialąstelinis rašyba

Daugialąstelinis rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: daugialąstelinis
Klaidingai: daugialastelinis
Vartojimo pavyzdys:

Mūsų pamokoje tiriamas organizmas buvo daugialąstelinis.