Dėl to gi rašyba

Dėl to gi rašoma atskirai.
Taisyklingai: dėl to gi
Klaidingai: dėlto gi, dėltogi
Vartojimo pavyzdys:

Vaikas buvo tikras nenuorama, dėl to gi jo tėvai visuomet būdavo pavargę.

Kirčiavimas:
Dė̃l tõ gì