Delčia rašyba

Delčia rašoma su ia.
Taisyklingai: delčia
Klaidingai: Delče
Vartojimo pavyzdys:

Mėnulio delčia švytėjo virš spygliuočių miško.

Kirčiavimas:1. Delčià (dktv. mot.gim. vnsk. V.) 2. Delčià (dktv. mot.gim. vnsk. Įn.) 3. Del̃čia (dktv. mot.gim. vnsk. Š.)