Didvyris rašyba

Didvyris rašoma su raide y.
Taisyklingai: didvyris
Klaidingai: didvįris
Vartojimo pavyzdys:

Brolis man visada atrodydavo kaip didvyris, užstodavo mane nuo kitų berniukų.

Kirčiavimas:
1. Dìdvyris (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)