Drąsingai rašyba

Drąsingai rašoma su raide ą.
Taisyklingai: drąsingai
Klaidingai: drasingai
Vartojimo pavyzdys:

Visi jo žygiai atlikti nepriekaištingai ir drąsingai.