Dūgzti rašyba

Dūgzti rašoma su ū ir g raidėmis.
Taisyklingai: dūgzti
Klaidingai: dūkzti, dūgsti, dugzti
Vartojimo pavyzdys:

Bitės ėmė piktai dūgzti ir skraidyti aplink avilio dangtį pakėlusį bitininką

Kirčiavimas:
1. Dū̃gzti (vksm. nesngr.)
2. Dūgztì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. V. neįvardž. nesngr. neveik.r.)
3. Dūgztì (dlv. vyr.gim. būt.l. dgsk. Š. neįvardž. nesngr. neveik.r.)