Džiuvo rašyba

Džiuvo rašoma su u raide.
Taisyklingai: džiuvo
Klaidingai: džiūvo
Vartojimo pavyzdys:

Saulėkaitoje džiuvo mamos rūpestingai išsklabinti drabužiai