Galėtumėte rašyba

Galėtumėte rašoma su raide ė.
Taisyklingai: galėtumėte
Klaidingai: galėtumėtia, galėtumete, galėtūmėte
Vartojimo pavyzdys:

Atsiprašau, ar galėtumėte atidaryti šį langą?

Kirčiavimas:
1. Galė́tumėte (vksm. IIasm. dgsk. nesngr.)