Galvosūkis rašyba

Galvosūkis rašoma su ū raide.
Taisyklingai: galvosūkis
Klaidingai: galvosukis
Vartojimo pavyzdys:

Senasis japonų galvosūkis ilgus amžius neduoda ramybės visiems, bandžiusiems jį išspręsti

Kirčiavimas:
1. Galvósūkis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)