Grąžgalvė rašyba

Grąžgalvė rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: grąžgalvė
Klaidingai: gražgalvė
Vartojimo pavyzdys:

Priėję mišką vaikai pamatė praskrendančią grąžgalvę.