Grąžymas rašyba

Grąžymas rašoma su raide ą.
Taisyklingai: grąžymas
Klaidingai: gražymas
Vartojimo pavyzdys:

Berniukui buvo nebūdingas grąžymas, todėl visi nustebo pamatę dabar pamatę namie.