Grįžti rašyba

Grįžti rašoma su nosine į.
Taisyklingai: grįžti
Klaidingai: grižti
Vartojimo pavyzdys:

Sūnus privalėdavo grįžti sutartu laiku, kitaip gaudavo barti.

Kirčiavimas:
1. Grį̃žti (vksm. nesngr.)
2. Grįžtì (vksm. esam.l. IIasm. vnsk. nesngr.)