Idiotas rašyba

Idiotas rašoma su i raide.
Taisyklingai: idiotas
Klaidingai: idijotas
Vartojimo pavyzdys:

Tokią niekšybę iškrėsti galėjo tik visiškas idiotas

Kirčiavimas:1. Idiòtas (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)