Imtasi rašyba

Imtasi rašoma su raide i.
Taisyklingai: imtasi
Klaidingai: įmtasi
Vartojimo pavyzdys:

Sužinojus apie atsainumą pamokų metu, imtasi griežtų priemonių

Kirčiavimas:1. Im̃tasi (dlv. bevrd.gim. būt.l. sngr. neveik.r.)