Imtasi rašyba

Imtasi rašoma su raide i.
Taisyklingai: imtasi
Klaidingai: įmtasi
Vartojimo pavyzdys:

Sužinojus apie atsainumą pamokų metu, imtasi griežtų priemonių