Iniciatorius rašyba

Iniciatorius rašoma su ia raidėmis.
Taisyklingai: iniciatorius
Klaidingai: inicijatorius
Vartojimo pavyzdys:

Visos šventės iniciatorius sakydamas kalbą pasidžiaugė savanorių veikla

Kirčiavimas:1. Iniciãtorius (dktv. vyr.gim. vnsk. V.) 2. Iniciãtorius (dktv. vyr.gim. dgsk. G.)