Irgi rašyba

Irgi rašoma kartu.
Taisyklingai: irgi
Klaidingai: ir gi
Vartojimo pavyzdys:

Jis irgi norėjo pamatyti žvaigždėtą dangų, todėl kantriai laukė.

Kirčiavimas:1. Ir̃gi (prvks.)