Išgąstis rašyba

Išgąstis rašoma su nosine ą.
Taisyklingai: išgąstis
Klaidingai: išgastis
Vartojimo pavyzdys:

Vaikas buvo ištiktas išgąsčio, kai tamsoje išgirdo žingsnius.

Kirčiavimas:
1. Ìšgąstis (dktv. vyr.gim. vnsk. V.)