Iškart rašyba

Iškart rašoma atskirai (du žodžiai).
Taisyklingai: iškart
Klaidingai: iš kart
Vartojimo pavyzdys:

Man jis iškart nepatiko, pasirodė pasipūtęs ir nedraugiškas.

Kirčiavimas:
1. Iškar̃t (prvks.)
2. Iškárt (vksm. nesngr. sutrmp.)
3. Iškárt (vksm. nesngr. sutrmp.)
4. Iškárt (vksm. nesngr. sutrmp.)