Juk rašyba

Juk rašoma su raide k.
Taisyklingai: juk
Klaidingai: juk
Vartojimo pavyzdys:

Juk net ir mažiausias darbas yra naudingas visuomenei