Kęsis rašyba

Kęsis rašoma su nosine raide ę.
Taisyklingai: kęsis
Klaidingai: kesis
Vartojimo pavyzdys:

Senelė žirgus dažnai nakčiai užklodavo kęsiu, kad jie nesušaltų.