Kaip nors gi rašyba

Kaip nors gi rašoma atskirai.
Taisyklingai: kaip nors gi
Klaidingai: kaipnors gi, kaipnorsgi
Vartojimo pavyzdys:

Visi sutiko, kad kaip nors gi nusileis žemyn nuo šio stataus šlaito.

Kirčiavimas:
Kaĩp nórs gì