Kas nors rašyba

Kas nors rašoma atskirai.
Taisyklingai: kas nors
Klaidingai: kasnors
Vartojimo pavyzdys:

Plūduriuodami gelbėjimosi valtyje jie tikėjosi, kad kas nors juos pamatys.

Kirčiavimas:
Kàs nórs