Kažin kodėl rašyba

Kažin kodėl rašoma atskirai.
Taisyklingai: kažin kodėl
Klaidingai: kažinkodėl
Vartojimo pavyzdys:

Kažin kodėl šuo toks tylus, vertėtų patikrinti, ar nenuėjo į virtuvę.

Kirčiavimas:
Kažìn kodė̃l