Kažin kur rašyba

Kažin kur rašoma atskirai.
Taisyklingai: kažin kur
Klaidingai: kažinkur
Vartojimo pavyzdys:

Iš kažin kur pasigirdo graudus šauksmas ir jie nuskubėjo garso pusėn.

Kirčiavimas:
Kažìn kur̃