Klerti rašyba

Klerti rašoma su e raide.
Taisyklingai: klerti
Klaidingai: klęrti
Vartojimo pavyzdys:

Man reikia naujo dviračio, senasis jau ėmė klerti