Ko gi rašyba

Ko gi rašoma atskirai.
Taisyklingai: ko gi
Klaidingai: kogi
Vartojimo pavyzdys:

Miške nėra ko gi bijoti, žvėrys bijo žmonių labiau nei mes jų.

Kirčiavimas:
Kõ gì