Kolgi rašyba

Kolgi rašoma kartu.
Taisyklingai: kolgi
Klaidingai: kol gi
Vartojimo pavyzdys:

Kolgi lydavo kaip iš kibiro, senelis vaikams pasakodavo istorijas.