Kuris gi rašyba

Kuris gi rašoma atskirai.
Taisyklingai: kuris gi
Klaidingai: kurisgi
Vartojimo pavyzdys:

Mama kvotė vaikus, kuris gi išmetė vazoną pro langą.

Kirčiavimas:
Kurìs gì