Laigi rašyba

Laigi rašoma kartu.
Taisyklingai: laigi
Klaidingai: lai gi
Vartojimo pavyzdys:

Jauniesiems linkėjo laigi jų gyvenime netrūksta meilės ir supratimo.