Lūženos rašyba

Lūženos rašoma su ū raide.
Taisyklingai: lūženos
Klaidingai: luženos
Vartojimo pavyzdys:

Automobilių lempų dūženos mena apie įvykusią avariją