Lyja rašyba

Lyja rašoma su raide y.
Taisyklingai: lyja
Klaidingai: lija
Vartojimo pavyzdys:

Visą savaitę lyja, dėl to nepavyksta pasivažinėti dviračiu